Blanka Kovaříková - Příběhy domů, představení Divadla Na Slupi