top of page

Literární soutěž

ve spolupráci s magistrátem hl. města Praha a městskou
částí Praha 2
Vše je možné...

Vážení přátelé a příznivci literárních soutěží, představujeme Vám projekt společnosti  ArtBotič literární soutěž pro všechny věkové kategorie, která se koná pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části Praha 2.

Všechny věkové kategorie mají stejné téma psané ve formě prózy a poezie. Cílem soutěže je podpora českého jazyka, kreativity, podpora duševního rozvoje, generační porovnání a hledání životních hodnot a pohledů na život, vzájemné propojení a obohacení.

Patronem této soutěže je spisovatel

PhDr. Martin Petiška.

Všechny kategorie a skupiny obsáhnou stejné téma psané ve formě prózy nebo poezie.

Věkové kategorie dětí, mládeže a studentů SŠ a VŠ

I. 6 až 11 let (1. – 5. ročník ZŠ) poezie 25-50 slov, próza 250-500 slov, A4, word, vel.12

II. 12 až 15 let (6. – 9. ročník ZŠ) poezie 50-100 slov, próza 500-1000 slov, A4, word, vel.12

III.16 až 26 let (1. – 4. ročník SŠ a VŠ) poezie 100-200 slov, próza 1000-1500 slov, A4, word, vel.12

_________________________________________________

 

Věkové kategorie dospělých

I kategorie věk od 27 – 40 let

II. kategorie 41 – 59 let

III. kategorie senioři /z Čech a Slovenka/ od 60 let

Literární práce  elektronickou formou poezie 100-200 slov, próza 1000-1500 slov, A4 Word velikost písma 12 Literární práce písemnou formou

Myslíme i na seniory, kteří neovládají nebo nemají možnost práce na počítači a tudíž mohou napsat svou práci písemnou formou (dodržet stejný počet slov a psát čitelně) na adresu ArtBotič, Vyšehradská 35, 128 00  Praha 2.

Vyhlášení soutěže prohíhá každý rok v lednu a uzávěrka je koncem dubna. Slavnostní vyhlášení vítězů literární soutěže probíhá v krásných prostorách refektáře v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49, Praha 2

Slavnostní vyhlášení moderuje Slávek Boura.

 

Helena Bendová

ředitelka ArtBotič

Literární soutěž - info

Literární soutěž - přihláška

Almanach 2014-2019

ACB LOGO 2022 - black.png
bottom of page